تبلیغات
ترول - عکسهای خفن - تصاویر خنده دار - اس ام اس - ترول جدید - یارانه شهریور - یارانه شهریور 92 - زمان واریز یارانه نقدی شهریور92
ترول - عکسهای خفن - تصاویر خنده دار - اس ام اس - ترول جدید
تـرول - تـرول جـدیـد - تـرول - تـرولـهـای جـدیـد - تـرول - تـرول خـنـده دار


بـنـا بـه گـفـتـه سـازمـان هـدفـمـنـدسـازی یـارانـه ، ســـــی و یـک امـیـن یـارانـه نـقـدی خـانـوارهـا ، کـه یـارانـه شـهـریـور مـاه 92 اسـت ، در یـکـی از روزهــای 21 تـا 23 شـهـریــور 92 بـه حـســاب سـرپـرســت خـانــواده واریـــز خـواهـــد شـــد .

ترول


مـقـدار یـارانـه بـه ازای هـر نــفــــر ، طـبـق مـــاهـهــای گـذشـتـه ،  ۴۵ هـــزار و ۵۰۰ تـومـــان اســــت.
یـارانـه نـقـدی کـه در مـــاه مـــرداد واریـــز مــــی شـــود ، دومــیـن یـارانــه‌ای اســت کـــه دولـت حـسـن روحـانـــی بــه حـســاب مـــردم واریــــــــز مـــــــــی کـنـــد.
بــا واریـــز یـارانـــه شــهـــریـــور مـــاه 92 ، مـجــمـــوع 31 یـارانـــه پــرداخـــتــی دولـــت بـه مـلــت ، از ابـتــدا تـا کــنــون بـه بـالـــای 15 مــیــلــیــون ریـــال رسـیــده اســـت .دسته بندی : اخــبـار یارانه نقدی،  اخــبـــار، 
تگ ها : واریز یارانه شهریور 92، یارانه شهریور 92، زمان واریز یارانه شهریور 92، یـارانـه شـهـریـور 92، زمان واریز یـارانـه شـهـریـور 92، واریز یـارانـه شـهـریـور 92، یارانه مرداد 92،
ارسال شده توسط آدمین

عکس ها و مطالب دیدنی دیگر را از دست ندهید !
آرشیو مطالب
نظر سنجی
مـطـالـب مـورد عـلـاقـه شـمــا ؟گـلـچـیـن مـطـالـب
لینک دوستان
امکانات جانبی
// setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);